Vinarija obitelji Ivanić

Zid Logo

Mi smo mala obiteljska vinarija i proizvodimo ne-industrijska vina visoke kvalitete. Cilj name je ekološa i komercijalno održiva proizvodnja vina na području Moslavine.

Radimo tako da:

  • Naša vina iskazuju Terroir vinograda.
  • Naše vinarstvo je održivo i temeljeni na ljubavi prema lozi.
  • Vinarija je ekološki i ekonomski održiva.
  • Naša proizvodnja vina je transparentna prema potrošaču, on treba znati što pije.

Lokacija

Podaci

OPG Ivanić Igor
Sokolovec 16g
44320 Kutina


Kontakt